Rezervácia

  • Kreditný systém. 3 kredity = 3 eura  (1 cvičenie)
  • Minimálny počet ľudí na začatie cvičenia je 4. V prípade ,že minimálny počet ľudí nebude dosiahnutý 2 hodiny pred začatím ,príde vám sms ,že sa cvičenie ruší.
  • Rušenie rezervácie najneskôr 2 hodiny pred začatím inak kredit prepadne.
  • Bez rezervácie nie je možné zaručiť voľné miesto na cvičení
  • Maximálny počet ľudí obmedzený na 15.
  • Rušenie rezervácie je možné cez rezervačný systém „zmazať rezerváciu“

appka rezervačný klient: