Rezervácia

 

  • Kreditný systém. 3 kredity = 3 eura  (1 cvičenie)
  • Večerné cvičenia: Minimálny počet ľudí na začatie cvičenia v Kežmarkuje 4 vo Vrbove 6. V prípade ,že minimálny počet ľudí nebude dosiahnutý 1 hodinu pred začatím ,príde vám sms ,že sa cvičenie ruší. Rušenie rezervácie najneskôr 1 hodinu pred začatím inak kredit prepadne.
  • Ranné cvičenia: Minimálny počet ľudí na začatie cvičenia v Kežmarku je 4. V prípade ,že minimálny počet ľudí nebude dosiahnutý 10 hodín pred začatím ,príde vám sms s upozornením, že sa cvičenie ruší. Rušenie rezervácie najneskôr 10 hodín pred začatím inak kredit prepadne.
  • Bez rezervácie nieje možné zaručiť voľné miesto na cvičení
  • Maximálny počet ľudí obmedzený na 20.
  • Rušenie rezervácie je možné cez rezervačný systém “zmazať rezerváciu”

appka rezervačný klient: